Gå til indhold

Topbanner Boerne og AutismecenterTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsidenSøg plads

Region Syddanmark har én fælles indgang for kommunale sagsbehandlere til de seks centre på socialområdet. Én mailadresse, ét telefonnummer og én anmodningsportal bringer kommunale sagsbehandlere i kontakt med socialområdets matchningsteam, hvorfra der formidles kontakt til det bedst mulige tilbud for borgeren

Anmodningsportal

I anmodningsportalen udfyldes et digitale anmodningsskema, som efterfølgende automatisk sendes til socialområdets Matchningsteam. Efter modtagelse vurderer teamet i samarbejde med de relevante centre, hvilket tilbud, der bedst tilgodeser jeres henvendelse og borgerens behov.

Anmodningsportal: https://www.as2007.dk/anmodningregionsyd/anmodning/

Kontakt

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med et forløb eller til anmodningsportalen, så kontakt socialområdets Matchningsteam på tlf: 29 20 10 67, eller mail: Social.anmodning@rsyd.dk

Flere informationer

de sociale centres hjemmesider og på Tilbudsportalen kan du danne dig et overblik over centrenes ydelser m.m.

Om Børne og Autismecenter

Børne- og Autismecenter har en række højtspecialiserede tilbud til børn og voksne med autisme eller udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret samt blinde og døvblinde, der er svært psykisk udviklingshæmmede. Det er borgere, der har gavn af et meget struktureret og forudsigeligt tilbud.
Det er ydelser som botilbud, dagtilbud, aflastning, støtte til borgere i eget hjem (konsulentydelser, satellitborgere) samt ekstern rådgivning og undervisning. Vi indgår også gerne i dialog om ønsker og behov, der ikke umiddelbart dækkes af de nævnte tilbudstyper. 


Siden er sidst opdateret 10-1-2018
Børne- og Autismecenter