Gå til indhold

Topbanner Boerne og AutismecenterTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Æblehaven

Æblehaven

 

Borgerne på Æblehaven er blinde eller døvblinde og har desuden svær udviklingshæmning eller hjerneskade. Borgerne kan desuden have flere problemstillinger som andre komplekse handicaps eller psykiske lidelser som autisme, angst og manier.

Æblehaven er et bo- og aktivitetstilbud, der modtager borgere fra hele landet.

Boligen og antal pladser

Æblehaven har 13 pladser. Æblehaven er opdelt i to boenheder; Bakken og Skrænten. Alle lejlighederne har eget køkken og bad.

Bakken har syv lejligheder og et køkkenalrum med en stueafdeling. Hver lejlighed er 37 kvadratmeter med egen terrasse og tilhørende skabssektion med lås på gangarealet.
Skrænten har seks lejligheder, et fælleskøkken og en fælles stue. Hver lejlighed er 42 kvadratmeter og har egen terrasse. Lejlighederne er bygget, så det er nemt at etablere loftlifte. En af lejlighederne har loftlift.

Aktiviteten er Æblehavens interne dagtilbud. I aktiviteten er der alrum, et opholds- og træningslokale samt et stort disponibelt rum med spabad og plads til massage.

Kost

Æblehaven har eget køkken, hvor der bliver lavet mad til borgerne. Borgerne tilbydes varierede, indbydende og velsmagende måltider.

Måltiderne bliver organiseret efter borgernes individuelle behov. Nogle borgerne spiser i lejligheden, mens andre spiser i fællesstuen i små grupper.

Aktiviteter

Hverdagen er struktureret med regelmæssighed og genkendelig, så borgerne er trygge og ved, hvad der skal foregå.

Borgerne har hver deres egen individuelle dagsplan. For nogle indeholder planen gøremål i Aktiviteten fra kl. 09.30 til kl. 15.00, for andre foregår dagen i botilbuddet på Æblehaven.

Der arrangeres ture efter den enkelte borgers behov. Det kan være små ture omkring Æblehaven eller lidt længere ture. Der giver borgerne mulighed for at få andre sansemæssige oplevelser og bryde den daglige rytme med faste gøremål og ritualer.

Dagtilbuddet Aktiviteten

Dagtilbuddet Aktiviteten er integreret i døgntilbuddet, men giver et miljøskifte - en understregelse af, at dette tilbud er noget andet end de daglige gøremål og det foregår et andet sted end i borgerens hjem.

Vi ønsker, at borgerne deltager aktivt og får oplevelser, som de kan have dialog med pårørende og medarbejdere om. Målet er at udvikle kommunikationen og dermed borgernes kontakt til andre mennesker. Der arbejdes også med sansemotorisk træning og stimulering.

Borgerne tilbydes aktiviteter, som er relevant for den pågældende. Det kan være en arbejdsopgave, et træningsprogram, at synge eller få læst historie.

  I aktiviteten starter dagen med morgensamling, fælles information og morgensang. Derudover har ugens dage temaer:

·         Sang og musik, en sanseoplevelse med bevægelse eller musikinstrumenter.

·         Madlavning, hvor beboerne tager aktivt del i et fælles måltid. alle beboerne har en funktion. Dække bord, bage boller, skrælle kartofler - eller ganske enkelt spise med og på den måde være en del af den fælles oplevelse.

·         Salmesang, som har en særlig betydning for nogle beboere.

·         Ridning, en motorisk sanseoplevelse.

Aktiviteten arrangerer årstidsdage med særlig fokus på de smags- og sanseoplevelser, som hører til den enkelte årstid.

Omgivelser

Æblehaven ligger i udkanten af Kolding i skøn natur i skov og ved Kolding Fjord. Æblehaven har en stor have med

·         Sansehave i højbede med krydderurter, bær og duftende planter

·         Pavillon / udestue

·         Bålhus

·         Atriumgård med bassin

Pædagogik

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, med vægt på systematik og en hverdag, som er planlagt ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger.

Vi er et specialiseret tilbud med særlig viden om døvblindhed. Vi anvender vores viden ved at

·        tage udgangspunkt i, at borgere med døvblindhed har et dobbelt sansetab. Det betyder, at omgivelserne kun eksisterer indenfor en meget begrænset radius eller slet ikke eksisterer.

·        anvende forskellige kommunikationsformer særligt taktil/fysisk kommunikation, der giver borgerne mulighed for at begribe den omgivende verden og for at kommunikere med andre. Borgere med døvblindhed bruger især deres krop og hænder, både til udtrykke sig selv og til at modtage/forstå hvad en anden person udtrykker

·        er nærværende, tolker og fortolker borgerens signaler, respekterer borgernes signaler og er åbne for at møde borgeren, hvor vedkommende er. Derved er vi den kompetente partner for borgeren.

·        har særlig viden om kompleksiteten i det dobbelte sansetab

·        tage udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveauer og ressourcer

·        arbejde med den fysiske indretning af omgivelserne gennem belysning, taktile orienteringsmærker og akustik

Vi modtager fast supervision fra ”Center for Døvblindhed og Høretab” igennem VISO. Fokus i denne supervision er kommunikation og relationsarbejde i forhold til borger med medfødt døvblindhed. Det forgår ved individuel supervision af medarbejder i relationsarbejdet hos borgeren, gruppesupervisioner med bl.a. video og undervisning.

Vi tager udgangspunkt i pædagogikken ”KRAP”, som står for Kognitiv, Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik. Ud fra den kortlægger vi borgernes ressourcer og tilrettelægger vores indsats overfor den enkelte. Læs mere om KRAP her.

Vi har en individuel tilgang til den enkelte. Vi formulerer mål og delmål for borgeren i samarbejde med borger og sagsbehandler.

Brugerindflydelse

Borgerne har selv- og medbestemmelse i forhold til deres eget liv i det omfang, som borgerne formår. Den enkelte borger samarbejder med personalet og pårørende om sin egen udvikling. Borgernes handicap er komplekse og medfører gennemgribende udviklingsforstyrrelser specielt vedrørende kommunikation og socialt samspil. Dette indebærer, at vi gør en særlig indsats for, at borgerne skal få indflydelse på deres liv. På Æblehaven arbejder vi med støttet selvbestemmelse, idet borgerne kun kan foretage et valg, når medarbejderne har tilrettelagt valget.

Samarbejdet med pårørende

Vi lægger vægt på, at have et miljø, hvor pårørende føler sig velkomne.

Pårørende er altid velkomne til at komme på besøg på Æblehaven. Vi prioriterer samarbejdet med de pårørende højt og beskriver forventninger i en samarbejdsaftale, der er vedhæftet den individuelle plan.

Hvert år arrangeres en sommerfest for borgerne og pårørende med mad og musikindslag

På Æblehaven har vi et pårørenderåd, der har 2 møder om året, og sender et nyhedsbrev ud efter møderne. Derudover har Børne- og Autismecenter et centerpårørenderåd, der omfatter hele centret.

Se vedtægter for erstatningsråd på Æblehaven.

 

Her er en beskrivelse af Æblehaven fra tidsskriftet ”Puls”, der er Region Syddanmarks medarbejder magasin.


Siden er sidst opdateret 10-10-2017